Wij staan klaar voor:

Het stichtingsbestuur zorgt ervoor dat het stichtingskapitaal beheerd wordt en dat de rente ten goede komt aan de benoemde doelstelling.

Stichting Van Doggenaar Baarslag

Een op 3 februari 2015 bij testament ontstane stichting met als doelstelling:

Het van (de rente van) het stichtingskapitaal toekennen van een toelage aan iemand uit een ontwikkelingsland, die zich wil bekwamen in een verpleegkundig of medisch beroep en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wat doen wij

Het stichtingsbestuur zorgt ervoor dat het stichtingskapitaal beheerd wordt en dat de rente ten goede komt aan de genoemde doelstelling

Meer informatie Meer informatie

Stichtinginformatie

Op de deze pagina vind u meer informatie over deze stichting.

Meer informatie Meer informatie

Bestuur

Op deze pagina vind u meer informatie over het bestuur van Stichting Doggenaar Baarslag.

Meer informatie Meer informatie

Contactgegevens

In het geval dat u vragen heeft, vind u op deze pagina de contactinformatie van deze stichting.

Meer informatie Meer informatie