Contactgegevens

Op deze pagina vind u de contactgegevens van Stichting van Doggenaar Baarslag

Het contactadres van het stichtingsbestuur is dat van de secretaris:

de heer L. Zandman, Plutolaan 42, 7771 EP Hardenberg;
Telefoon 0523-264266; 06-10734703.
Email: info@stichtingvandoggenaarbaarslag.nl

Donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten zijn van harte welkom.

De stichting is een door de Belastingdienst, kantoor Eindhoven, aangemerkte ANBI-instelling.

Uw giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL 97 RABO 0306 1322 49 ten name van Stichting Van Doggenaar Baarslag te Hardenberg.

Een exemplaar van de Statuten zijn op te vragen bij voornoemde secretaris.