Publicatie jaarrekeningen

Zie hier de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017. Deze zijn aangeboden in het College van Diakenen van de Prot. Gem. Hardenberg-Heemse op 7 februari 2019, vastgesteld door het stichtingsbestuur op 7 maart 2019. De jaarrekening 2018 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 19 december 2019 en aan het College van Diakenen aangeboden op 30 januari 2020. De jaarrekening 2019 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 7 juli 2020 en op 8 juli 2020 aangeboden aan het College van Diakenen. De jaarrekening 2020 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 9 september 2021 en is op 7 oktober 2021 aangeboden aan het College van Diakenen De jaarrekening 2021 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 24 november 2022 en wordt op 15 december 2022 aangeboden aan het College van Diakenen. De jaarrekening 2022 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 25 mei 2023 (ontwerp) en op 9 november 2023 (definitief + accountantsrapport). De ontwerp-rekening is eveneens op 25 mei 2023 voorgelegd en besproken aan/in het College van Diakenen, waarmee akkoord. Het Rapport van bevindingen van het accountantskantoor is dit keer laat ontvangen, waardoor ook de publicatie van de Rekening 2022 zelf verlaat is. De jaarrekening 2023 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 17 april 2024 (ontwerp). Nadien is het stuk opgestuurd naar de accountant ter beoordeling.