Publicatie jaarrekeningen

Zie hier de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017. Deze zijn aangeboden in het College van Diakenen van de Prot. Gem. Hardenberg-Heemse op 7 februari 2019, vastgesteld door het stichtingsbestuur op 7 maart 2019. De jaarrekening 2018 is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 19 december 2019 en aan het CvD. aangeboden op 30 januari 2020.